MVO en CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de diensten van Janssen Group. De CO2-uitstoot van onze activiteiten in kaart brengen en reduceren is dé manier om te laten zien dat wij verantwoord omgaan met het milieu.

In juni 2016 werd Janssen Group voor het eerst gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Sindsdien wordt zowel op strategisch als operationeel niveau gewerkt aan structurele vermindering van de CO2 emissie.

Op deze pagina treft u informatie aan over onze CO2 footprint en ons CO2 reductieprogramma. Ook treft u verdere informatie aan op onze bedrijfspagina op de website van SKAO.

Het energiebeleid is gericht op vermindering van brandstofverbruik omdat dat het grootste aandeel heeft in de CO2-uitstoot . Daarbij staan 3 punten centraal: Brandstoffen, Techniek en Gedrag. Op basis van de geplande acties in het CO2 reductieplan zijn de volgende doelen bepaald: Overall: 27,5% CO₂ reductie in 2023 ten opzichte van 2018 (in uitstoot per uur).

Voortgang 2023 CO2 JBM

co2-emissie-rapportage-2023-janssen-beatrixhaven-maastricht-versie-10.0

Voortgangsrapportage-1e-helft-2023-co2-beleid-versie-1.0

co2-emissie-rapportage-2022-janssen-beatrixhaven-maastricht-versie-8.0.pdf

Voortgangsrapportage-1e-helft-2022-co2-beleid-versie-1.0.pdf

co2-emissie-rapportage-2021-janssen-beatrixhaven-maastricht-versie-7.0.pdf

Voortgangsrapportage-1e-helft-2021-co2-beleid-versie-1.2.pdf

Doc IOD3A CO2 emissie rapportage 2020 Janssen Beatrixhaven Maastricht versie 5.0

Voortgangsrapportage 1e helft 2020 CO2 beleid

ID3A CO2 emissie Rapportage 2019 (inclusief doelstellingen)

Voortgangsrapportage 1e helft 2019 CO2 beleid

ID3A CO2 Emissierapportage 2018 (inclusief doelstellingen)

Initiatief Document