Mijnbouw

Van het winnen van delfstoffen voor diverse doeleinden (o.a. klei, zand, mergel en grind), het transport naar de verwerkingsinstallatie of depots tot grondstoffen nuttig gebruiken, toepassen of afzetten; voor onze opdrachtgevers kunnen wij de volledige exploitatie verzorgen. Regelmatig opereren we in deze projecten eveneens risicodragend.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het herinrichten van groeves en mijnen tot natuurgebieden. Een vak voor specialisten: met de veelal slecht bereikbare gebieden, terreinomstandigheden en het maken van hoge, steile taluds.