Recycling

Bouw- en sloopafval

BPS Recycling en Bouwstoffen neemt gescheiden ingezamelde afvalstromen in, zoals bouw- en sloopafval. Wij dragen zorg voor optimale recycling met als resultaat een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Daarnaast nemen wij ook mono stromen in, zoals gips- en gasbeton die we als monostroom hergebruiken. Dit levert een hoger milieurendement op.