Recycling

Bouw- en sloopafval

BPS Recycling en Bouwstoffen neemt gescheiden ingezamelde afvalstromen in, zoals bouw- en sloopafval. Wij dragen zorg voor optimale recycling met als resultaat een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Daarnaast nemen wij ook mono stromen in, zoals gips- en gasbeton die we als monostroom hergebruiken. Dit levert een hoger milieurendement op.

Groenafval en hout

Groenafval, zoals snoeiafval, stobben en takken, accepteren we uit zowel (gemeentelijke) projecten als de particuliere sector. Verder zijn natuurlijk ook onbehandelde en behandelde houtsoorten welkom bij ons. We maken onderscheid tussen A-, B- en C-hout waardoor hergebruik optimaal kan plaatsvinden. Zo worden onze materialen hergebruikt door de productie van compost, spaanplaat of in de vorm van biobrandstof.

Riool- kolken- en gemalenslib (RKG)

Met een doordacht en steeds ontwikkelend procedé bewerken wij RKG-slib, zodat deze volledig wordt hergebruikt. Niet alleen wordt de zanderige fractie hergebruikt, de minerale stroom kan worden gebroken en hergebruikt als granulaat in de wegenbouw. De reststof - bestaande uit calorisch afval - wordt als secundaire brandstof gebruikt. Op deze manier zetten we in eerste instantie onbruikbare stroom om in herbruikbare secundaire bouwstoffen.

BSA

Riool- kolken- en
gemalenslib (RKG)

BSA

 Bouw- en Sloopafval (BSA)

Groenafval

Groenafval

ab

B-hout

C-Hout

C-Hout