Van begin tot eind betrokken bij A2 tunnel project Maastricht

Van begin tot eind betrokken bij A2 tunnel project Maastricht

Janssen Group toont grote logistieke en materiële capaciteiten bij bouw A2 tunnel Maastricht

 “We hebben in dit project echt onze kracht getoond en opdrachtgevers volledig ontzorgd

Janssen Group leverde bij de realisatie van de A2 tunnel Maastricht een waar logistiek kunststukje. Op hoogtijdagen werden tachtig en meer vrachtwagens ingezet, evenals kranen, laadschoppen, rijplaten, etc. Een inspanning die het uiterste vergde aan flexibiliteit, logistiek, materieel en mankracht.

Vanaf het prille begin in 2011 tot en met de aanleg van het bovenliggende park en de aan- en afvoerwegen in 2018 was Janssen nauw betrokken bij de realisatie van de Maastrichtse tunnel en lieten ze hun sterke troeven zien op het gebied van logistiek, brede inzet van materieel en persoonlijke betrokkenheid. Janssen vormde samen met Leenaerts Born de combinatie GCL, verantwoordelijk voor nagenoeg het totale grondverzet en transport binnen dit tunnelproject. Als partner van de hoofdaannemers Strukton en Ballast Nedam lieten ze zien ook in grote projecten als dit een aansprekende rol te kunnen vervullen.

Hoge inzet en brede samenwerking

“Het waren enerverende jaren. Ik spreek namens Janssen als ik zeg trots te zijn zeven jaar lang met veel plezier aan dit voor Nederland unieke project te hebben gewerkt.” , aldus machinist John Meijers, die namens Janssen van het begin tot het einde bij het project was betrokken. Samen met Jan van Thoor, uitvoerder namens Strukton, kijkt hij tevreden terug. “Ik ben trots al die jaren aan dit project te hebben meegewerkt. Een project van zo’n ultieme omvang maak je slechts één keer in je werkzame leven mee. Lof voor de Avenue2 organisatie (zijnde Strukton en Ballast Nedam), we hebben met z’n allen op een bijzondere manier samengewerkt.”

Flexibiliteit en planning

Jan van Thoor bevestigt die woorden: “Alles verliep voortvarend. En dat was mede te danken aan de grote flexibiliteit en inzet van de afdeling Planning van Janssen. Ze gaan geen uitdaging uit de weg. Kan niet bestaat niet, ook al leverde de vragen om extra inzet vaak hoofdbrekens op, er kwam altijd een oplossing. Janssen leverde zowel op de inzet van materieel, logistieke flexibiliteit en betrokkenheid een topprestatie die complimenten verdient. Mede door hun inzet werd geen enkele deadline gemist.”

Janssen toonde enorme flexibiliteit

Ondanks de tijdsdruk, waardoor met regelmaat alle zeilen moesten worden bijgezet, kijken John en Jan met veel plezier terug. Als voorbeeld noemen ze het verleggen van weggedeelten, waarvoor soms niet veel langer dan een weekend stond gepland: “Omdat het verkeer op de A2 op maandagochtend weer ongehinderd doorgang moest hebben, werd van vrijdagavond tot en met maandagochtend 6 uur onafgebroken in ploegen doorgewerkt. Soms met zes asfaltmachines naast elkaar, die door achttien vrachtwagens werden bevoorraad om vooral die deadline te halen. Want deadlines waren heilig. Maar we hebben ze allemaal gehaald!”

Trots op dit project

“Binnen het hele team bestond een enorme betrokkenheid en saamhorigheid. Er gebeurde in korte tijd zoveel, dat wanneer je enkele dagen niet op het project was, je bij terugkomst je ogen uitkeek hoeveel er was gebeurd. Vanuit de lucht zag je pas echt hoe immens groot dit project was. Een project waar iedereen die eraan heeft meegewerkt qua kennis en aanpak veel van heeft opgestoken”, zegt Jan van Thoor.

Complimenten ook aan bewoners

Een groot compliment gaat naar de bewoners. “Zij leefden belangstellend mee. Elke dag stonden er tientallen mensen te kijken, waaronder een aantal tunnelspotters, die elke vordering van het project op beeld vastlegden. Mede vanwege de open en actieve communicatie tussen de hoofdaannemers en de bewoners die met regelmaat op de hoogte werden gehouden van vorderingen en veranderingen, zijn er zelden klachten geweest van de omgeving.”

Lees meer
Janssen Group: Uw professioneel partner voor bodemsaneringen

Janssen Group: Uw professioneel partner voor bodemsaneringen

Het saneren en opschonen van bodem vereist vakmanschap en is een puur specialisme. Ook ver doorgevoerde grondonderzoeken geven lang niet altijd volledig inzicht in welke materialen de grond vervuilen en in welke mate deze is vervuild. De combinatie van kennis, het kunnen verzorgen van grondonderzoeken en het in eigen beheer beschikken over de juiste machines en eigen grondbank maakt ons tot een professioneel partner voor bodemsaneringen.

Je kunt tenslotte niet in de grond kijken. De geschiedenis van het gebied en de activiteiten die er plaatsvonden zijn veelal leidend wanneer het gaat om het inschatten van de mate van vervuiling. Het blijft een kwestie van inschatten wat men tegenkomt. Wij maken vervolgens het onderscheid, door flexibel in te spelen op afwijkende situaties in de uitvoering.

Eigen grondonderzoeken

Op basis van de door derden gedane grondonderzoeken maken wij alvorens aan de slag te gaan, onze eigen analyses van hetgeen we verwachten tegen te komen. Vanuit onze kennis geven we naar de opdrachtgever toe nauwgezet aan wat volgens de wet- en regelgeving wel en niet is toegestaan.

Duidelijke communicatie over plan van aanpak

Gedane onderzoeken worden op de juiste wijze geïnterpreteerd en naar gehandeld. Het plan van aanpak wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd met opdrachtgever en/of andere betrokkenen. In een open en transparante communicatie met zowel opdrachtgever als omgeving wordt duidelijk aangegeven wat men wel en niet mag en kan verwachten. Ook wat mogelijke overlast betreft.

Selectie van verontreinigde gronden

Tijdens de uitvoering worden afgegraven en verontreinigde gronden geselecteerd naar grond die op het project in depot wordt opgeslagen voor hergebruik en grond die wordt afgevoerd voor reiniging om mogelijk later als schone grond in hetzelfde of in een ander project te worden hergebruikt. Het gesaneerde perceel wordt volledig naar wens van de opdrachtgever opgeleverd, in veel gevallen door het ophogen van het gebied met schone grond.

Totale uitvoering in één hand

Naast alle hedendaagse kennis rond onderzoeken en wet- en regelgeving beschikken wij over een compleet eigen range aan vrachtauto’s, graafmachines, etc. om de uitvoering volledig in eigen beheer te realiseren, zonder tussenkomst of zonder het inhuren van materieel van derden. Dat maakt ons tot een professioneel en betrouwbaar partner, die snel kan handelen.

Certificering

Wij beschikken over alle benodigde certificeringen o.a. BRL7000 protocol 7001 en 7004. Daarnaast beschikt onze grondbank BPS Recycling en Bouwstoffen over de certificaten BRL7500 (grondreiniging) en BRL9335. Onze medewerkers onder wiens leiding de saneringen uit worden gevoerd zijn R-DLP (geregistreerd Deskundige Leidinggevende Projecten). Indien gewenst kan worden gezorgd voor tussenopslag van sterk verontreinigde grond op een eigen vergunde inrichting. Voor de veiligheid van onze medewerkers beschikken wij o.a. over een decontaminatie-unit, waar medewerkers zich na hun werk kunnen wassen en omkleden, alvorens huiswaarts te gaan.

Lees hier meer over een een aantal door Janssen uitgevoerde saneringsprojecten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Aanneming via telefoonnummer +31 (0)43 363 11 80 of via e-mail calculatie@janssen-group.com.

Lees meer
Janssen Group Magazine

Janssen Group Magazine

Vol trots presenteren wij ons eigen Janssen Group Magazine! Wij bedanken alle collega's, leveranciers en klanten voor de medewerking.

Klik hier om het magazine te lezen.

Lees meer
Nieuw materieel : Cat 320 Next Gen en Volvo EC380E

Nieuw materieel : Cat 320 Next Gen en Volvo EC380E

 

CAT 320 Next Gen

Onze nieuwe Cat 320 Next Gen heeft zijn eerst klus op de golfbaan al weer afgerond! De nieuwe technologie op deze machine is erg vooruitstrevend, zoals een weegsysteem, zwenk-, diepte-en hoogtebegrenzing maar ook een automaatfunctie in combinatie met Trimble Earthworks GPS (foto 1-2-3)

 

Volvo EC380E

Vanuit onze spuitcabine direct aan het werk op ons project B59 in Sinsteden (Duitsland) voor een van onze vaste opdrachtgevers. Ook deze 43 ton zware Stage-4 machine is voorzien van het nieuwe Trimble Earthworks GPS machinebesturing, opgebouwd door SITECH Nederland BV. (foto 3-4-5)

Lees meer
Eindejaarsdonatie Wensulance en Natuurmonumenten

Eindejaarsdonatie Wensulance en Natuurmonumenten

22/02/2019

In plaats van relatiegeschenken hebben wij ook dit jaar weer een schenking aan een goed doel gedaan. Omdat wij als familiebedrijf een bijdrage willen leveren aan het welzijn van anderen kozen we voor Stichting Wensulance in Landgraaf. Deze stichting biedt mensen die in hun (pre)terminale levensfase verkeren de mogelijkheid onder begeleiding van een ervaren verpleegkundige en een chauffeur een rit te maken met de Wensulance.

Daarnaast hebben wij een gift gedaan aan Natuurmonumenten, omdat wij als Limburgs bedrijf onder andere natuur- en cultuurtechnische projecten uitvoeren en waarde hechten aan behoud en herstel van onze natuur voor onze volgende generaties.

Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen!

Lees meer
ENCI : einde aan 100 jaar mergelwinning

ENCI : einde aan 100 jaar mergelwinning

 21/01/2019

“De kennis van mergel en van het gebied. Maar ook hun nauwe betrokkenheid, zeker bij calamiteiten en beschikken over de juiste machines. Al die zaken maakten Janssen Grondverzet & Transport de laatste vijf jaar tot een gerenommeerd partner bij de mergelwinning en transformatie van de ENCI-groeve in Maastricht”, zegt Roger Sliepen. Sliepen was 35 jaar werkzaam bij de ENCI.

Begonnen als smeerjongen werkte Roger Sliepen zich op tot chauffeur en machinist om uiteindelijk assistent hoofd productie te worden. De laatste jaren bestond de kerntaak uit het afwerken van de ENCI-groeve, die eind oktober 2018 gesloten werd.

100 jaar mergelwinning in Maastricht

Met de sluiting kwam een einde aan een lange periode van 100 jaar mergelwinning in Maastricht. In januari 2019 zal de oven nog een korte periode branden. De groeve wordt na herinrichting van het landschap overgedragen aan Natuurmonumenten.

Einde aan honderd jaar mergelwinning 

Sinds 2005 was het duidelijk dat de mergelwinning in 2018 zou eindigen en de vergunning niet zou worden verruimd. In 2013 verwierf Janssen de opdracht voor de winning van de mergel. In die periode schreef ENCI, samen met enkele adviserende partijen, een transformatieplan gebaseerd op vergunningen en afspraken zoals die gemaakt waren met Provincie Limburg, Gemeente Maastricht en Natuurmonumenten en de SOME (Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI). Inhoud van het transformatieplan was hoe om te gaan met de groeve wanneer deze in 2018 definitief zou sluiten. Janssen zocht vervolgens samen met ENCI naar de beste werkwijze om in deze laatste periode de mergel op de meest effectieve wij te winnen en in dezelfde werkgang delen van het transformatieplan te realiseren. De groeve dient als een nieuw stukje natuur te worden overgedragen aan Natuurmonumenten, die het gebied openstellen voor het publiek.

Transformatieplan

Het transformatieplan werd vastgelegd dat onderzoek werd gedaan naar de planten die het best tot bloei komen op de mergelgronden. Vanaf de Luikerweg zou een 215 treden tellende trap worden aangelegd. Verder een stuk kalkgrasland, alsmede een overgangszone voor het ontvangen en recreëren van bezoekers en de aanleg van drie uit vaste mergel opgetrokken terpen. En niet te vergeten de aanleg het natuurbad.

Nieuw stukje natuur 

“Zowel wat betreft de mergelwinning als bij het samenstellen van het transformatieplan hebben we bijzonder constructief en prettig samengewerkt met Janssen. Naast de kennis van mergel, de bekendheid met het gebied en de juiste machines, waren uitvoerder Mischa Janssen en zijn mensen zeer betrokken bij het project. Met name wanneer zich calamiteiten voordeden, waren ze altijd direct aanwezig”, aldus Roger Sliepen.

Visie op aanpak

“Janssen had ook een duidelijke visie over de aanpak van de mergelwinning, als grondstof voor de cementproductie. Ze deden dat op een manier dat de natuur er het best bij gebaat was en de groeve op gepaste wijze aan Natuurmonumenten kan worden overgedragen”, aldus Roger Sliepen. “In de laatste periode waren nog ongeveer zeventig ENCI-medewerkers bij de mergelwinning betrokken, waaronder een twintigtal die in de groeve werkzaam waren. Mensen met een gedreven passie voor machines en voor het afwerken van de groeve. Een team dat overal inzetbaar was. Mede door Janssen hebben we op de laatste dag dat de groeve operationeel was, samen de laatste vrachten mergel door onze breekinstallatie laten gaan en gezamenlijk de groeve gesloten. Een emotioneel moment voor iedereen. Dankzij Janssen is dit op de plaat vastgelegd en zijn wij aansluitend door de firma Janssen uitgenodigd voor een barbecue onder het genot van een drankje”, aldus Roger Sliepen.

Inzet van Janssen Grondverzet en Transport in cijfers:

Inzet van materieel:

  • CAT 345 - 50 tons rupskraan
  • CAT 385 - 100 tons rupskraan
  • Volvo L120 - 21 tons wiellader
  • Volvo A40 - 40 tons dumper

 Cijfers ontgraven en vervoerde hoeveelheid mergel:

ca. 2.465.000 m3 of te wel meer dan 112.000 oplegger vrachten

Lees meer
Geslaagd gezamenlijk project Dyneema - Janssen Group

Geslaagd gezamenlijk project Dyneema - Janssen Group

Onlangs werden Pascal Janssen, Marcel Janssen en chauffeur Rik van Wersch geïnterviewd over de keuze die Janssen Group gemaakt heeft om de zware stalen kettingen van onze zwaartransportdieplader te vervangen voor de lichtgewicht synthetische kettingen met Dyneema.

Klik hier om de film te bekijken en het gehele interview te lezen.

Lees meer
Nieuw materieel : MAN TGS 47.460 10x4

Nieuw materieel : MAN TGS 47.460 10x4

Onlangs is onze nieuwe MAN TGS 47.460 10x4 afgeleverd met AJK kipper. Met zijn gestuurde en liftbare naloopas heeft deze vrachtwagen een zeer kleine draaicirkel.
De wendbaarheid van een 4-asser en het laadvermogen van een 5-Asser, de ideale combi!

Wij wensen onze chauffeur Frank vele veilige kilometers toe.

Lees meer
1 2 3