Certificaten

Kwaliteit, veiligheid en milieu staan binnen onze organisatie in een hoog vaandel. Ons beleid hierin wordt ondersteund middels vastlegging en certificering conform de NEN-EN-ISO 9001, CO2-Prestatieladder en VCA **. Voor de verificatie van de geldigheid van onderstaande certifcaten dient u de volgende site bezoeken:https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products.

BRL 7000

Wij zijn in het bezit van het certificaat voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001) en het uitvoeren van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (protocol 7003).

 > Download hier het BRL 7000 certificaat Janssen

Keurmerk Bodembeheer BRL 7500.JPG Description
 

BRL 7500

BPS Recycling en Bouwstoffen B.V. is erkend voor de werkzaamheid ‘Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie’ voor de volgende verrichtingen: SIKB 7500-7510 – Procesmatige ex-situ reiniging van grond en baggerspecie.

 > Download hier het BRL 7500 certificaat BPS Recycling en Bouwstoffen

Keurmerk Bodembeheer BRL 7500.JPG Description
 

BRL 9335

Janssen Grondverzet en Transport B.V. is gecertificeerd voor het produceren van samengestelde grondproducten conform protocol 9335-4. 

Daarnaast is BPS Recycling en Bouwstoffen B.V. een door Bodem+ erkende verwerker. Daartoe is het NL-BSB productcertificaat BRL 9335-1 ‘Grond’ behaald. Dit certificaat staat voor milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 > Download hier het BRL 9335 certificaat Janssen

> Download hier het BRL 9335 certificaat BPS Recycling en Bouwstoffen

 

Keurmerk Bodembeheer BRL 7500.JPG Description

CO2-bewust Certificaat Niveau 3

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de uitvoering van de diensten van Janssen Group. De CO2-uitstoot van onze activiteiten in kaart brengen en reduceren is dé manier om te laten zien dat wij verantwoord omgaan met het milieu. Sinds juni 2016 is Janssen Group in het bezit van een CO2-bewust Certificaat Niveau 3.  

> Download hier het CO2-bewust certificaat Janssen

 

co2-prestatieladder-3.jpg Description

ISO 9001:2015

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm. Onze beleidsverklaring is beschikbaar via het secretariaat van Janssen Group.

> Download hier het ISO 9001:2015 certificaat

SGS_ISO 9001_TCL_LR.jpg Description
 

VCA**

Wij beschikken over een VCA-systeem voor het realiseren van veiligheidsbeheersing conform de richtlijnen voor het uitvoeren van GWW en B&U werken, het uitvoeren van Bodemsaneringswerken, het laden, lossen en transporteren van grond- en bouwstoffen, het winnen van leem, zand en grind en het bedienen van grondverzetmachines t.b.v. verhuur. 

 > Download hier het VCA** certificaat Janssen

vca_logo.jpg Description
 

Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder ("de Veiligheidsladder") is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig en gezond te werken.

> Download hier het SCL certificaat

scllogo