Slopen

Wij realiseren totale sloop bij laagbouw, sloopwerk in combinatie met grondwerk en bodemsaneringen maar zeker ook kleinschalig sloopwerk. Wij beschikken over een uitgebreid modern machinepark en de juiste transportmiddelen, inclusief de benodigde vergunningen. Door correcte afvoer - naar onder andere onze eigen inrichting - beschikken wij over ruime mogelijkheden om afvalstoffen weer te verwerken tot een zo hoogwaardig mogelijk product.