Natuur- & Cultuurtechniek

Wij hebben de juiste kennis en het juiste materieel in huis voor de vele grondwerkzaamheden die vooral natuur- en cultuurtechnische projecten zo vaak kenmerken. Wij realiseren onder- en bovenafdichtingen van stortplaatsen, richten natuurgebieden in, leggen dijken, parken, sportvelden en golfbanen aan.

Hierbij realiseren we regelmatig ook diverse waterbouwkundige elementen, zoals het aanleggen en het meanderen van beken, vennen en vijvers, vistrappen, vispassages. Indien nodig brengen wij hierbij ook stapelmuren, bestortingen en sluizen aan.