Wij werken veilig of we werken niet

We vinden het belangrijk dat al onze medewerkers veilig aan het werk kunnen en ook veilig weer thuis komen. Niets wat wij doen is het waard is om gewond te raken. Daarom zorgen wij samen met onze medewerkers en opdrachtgevers voor een veilige werkplek. Met oog voor je eigen situatie en die van de ander - en met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen - ben je veilig aan het werk en kom je aan het eind van je werkdag ook weer gewoon veilig thuis.

De 7 veiligheidsgeboden

Bij Janssen Group werken we met de 7 veiligheidsgeboden:

  • Werk volgens regels en instructies
  • Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Gebruik de juiste, goedgekeurde arbeidsmiddelen, machines en gereedschappen
  • Voer altijd een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) uit voor je gaat werken
  • Als je niet veilig kunt werken dan stop je en bespreek je de situatie met je leidinggevende
  • Spreek elkaar aan op onveilig gedrag. Zo leren we van elkaar.
  • Meld alle ongevallen en gevaarlijke situaties

Met deze veiligheidsgeboden zorgen we voor een beleid dat als uitgangspunt heeft dat er géén ongevallen gebeuren. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren? Meld dit altijd bij je leidinggevende. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ongelukken in de toekomst voorkomen kunnen worden.