Saneren

Op verantwoorde manier verwijderen wij verontreinigde land en waterbodem. Conform de wet- en regelgeving ontzorgen wij onze opdrachtgevers geheel. Geregeld voeren we niet alleen de fysieke werkzaamheden uit. Voor onze opdrachtgevers verzorgen we ook het gehele traject van het bodemonderzoek, vergunningen en BUS-melding, uitvoering tot en met nazorg en administratieve afhandeling. Verontreinigde grond- en afvalstoffen kunnen wij afzetten naar onder meer onze eigen inrichting.