Prijslijst particulieren Producten - Afhalen

Product Prijs per ton (incl. 21% btw)
Tuingrond (BRL9335-4) €  23,00
Zwarte Grond AP04 AW (mits voorradig) €  15,00
Drainagezand op aanvraag
Gewassen straatzand wit/geel 0-2 €  25,00
Gewassen metselzand geel 0-2 op aanvraag
Brekerzand 0-4 €  22,50
Zand voor zandbed €  16,50
Menggranulaat 0/31,5 KOMO gecertificeerd  €    9,50
Menggranulaat 0/16 KOMO gecertificeerd  €  11,00
Hydraulische menggranulaat 0/45 KOMO gecertificeerd €  11,00
Betongranulaat 0/31,5 (mits voorradig) op aanvraag
Gebroken Asfalt 0/16 NV-bouwstof (mits voorradig) €    4,50

Het minimale factuurbedrag bedraagt € 12,59 per weging.

LET OP: geen contacte betaling mogelijk. Betaling aan de weegbrug is enkel mogelijk via PIN betaling.


Prijslijst particulieren Acceptatie - Storten

Product Omschrijving

Prijs per ton (incl. 21% btw)

Schoon mengpuin max. 5% zand/grond Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten
< 50 x 50cm
€     7,50
Schoon mengpuin max. 10% zand/grond Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten
> 50 x 50cm vermengd met max. 30% grond/zand
€   13,00
Grof mengpuin >50x50x50 cm Mengels van beton, stenen, tegels of keramische producten €   15,00
B - Hout Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout,
gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen
(zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex
€ 121,00
C - Hout Verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met
stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
€ 157,50
Groenafval gemengd Organische reststromen €   60,50
Grond onbekende kwaliteit Onverdachte locatie (1) €   24,00
Grond onbekende kwaliteit Verdachte locatie (2) €   32,50
Toeslag op grond > 10% puin Grond ongedefinieerd van onverdachte locatie vermengd met
maximaal 10% puin (BRL9335)
€     8,00
(Bouw- en sloop)Afval > 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal € 266,50
(Bouw- en sloop)Afval < 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal € 312,00
(Bouw- en sloop)Afval licht < 75 kg/m3 - isolatie (EPS/glas-steenwol) € 859,50
(Bouw- en sloop)Afval NIET sorteerbaar en recyclebaar € 348,50
(Bouw- en sloop)Afval inc. dakafval Afval bestaande uit of vermengd met riet, stro, dakleer en/of ander dakafval € 415,50
Gips/gasbeton en gipsplaten (gemengd) Gipsblokken, gipsplaten, ytongblokken, gasbeton € 165,00
Autobanden diameter < 700 mm - indien aanwezig in bouw- en sloopafval €   27,50 per stuk
Autobanden diameter > 700 mm - indien aanwezig in bouw- en sloopafval €   78,50 per stuk
Matrassen  indien aanwezig in bouw- en sloopafval €   64,50 per stuk

 

(1) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart: groen, geel, paars en grijs), max. 200 m3 / 350 ton - meer op aanvraag
(2) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart: rood), max. 60 m3 / 100 ton - meer op aanvraag
(3) acceptatie op basis van BRL 9335-1 (Bodemkwaliteitskaart:+ PFAS < hergebruikwaarde), max. 200 m3 / 350 ton - meer op aanvraag

 

Het minimale factuurbedrag bedraagt € 12,59 per weging.
Acceptatie is ter beoordeling van onze depotbeheerder.

Voor het storten van afvalstoffen die niet hierboven genoemd zijn, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer +31 (0)43 601 12 95.