Prijslijst particulieren Producten - Afhalen

Product Prijs per ton (incl. 21% btw)
Tuingrond (BRL9335-4) €  23,00
Teelaarde €  15,00
Vulzand steenvrij 0-5 €  16,50
Gewassen straatzand grijs 0-4 €  18,50
Gewassen metselzand geel 0-2 €  19,00
Brekerzand 0-4 €  19,50
Zand voor zandbed €  13,50
Menggranulaat 0/31,5 KOMO gecertificeerd  €    9,50
Menggranulaat 0/16 KOMO gecertificeerd  €  10,50
Hydraulische menggranulaat 0/45 KOMO gecertificeerd €  11,00
Betongranulaat 0/31,5 €  11,50
Gebroken Asfalt 0/40; (NV-bouwstof) €    4,50

Het minimale factuurbedrag bedraagt € 10,00 per weging.

LET OP: betaling aan de weegbrug is m.i.v. 2 juli 2018 enkel nog mogelijk via PIN

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prijslijst particulieren Acceptatie - Storten

 

Product Omschrijving

Prijs per ton (incl. 21% btw)

Schoon puin < 50x50 cm Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten
< 50 x 50cm
€     6,50
Grof puin > 50x50 cm Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten
> 50 x 50cm
€   13,50
Schoon puin met max. 10% grond/zand Mengsels van beton, stenen, tegels, of keramische producten
< 50 x 50cm  vermengd met maximaal 10% grond/zand
€   16,00
A/B - Hout Hardboard, zachtboard, spaanplaat, vezelplaat, geperst hout,
gebruikte meubels (geen rotan), geverfd hout, deuren, kozijnen
(zonder glas en aluminium), niet-geïmpregneerd houtafval, sloophout, triplex en multiplex
€ 151,50
C - Hout Verduurzaamd of geïmpregneerd hout. Dit hout is bewerkt met
stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.
€ 203,50
Groenafval gemengd Organische reststromen €   56,00
Grond onbekende kwaliteit Grond ongedefinieerd van onverdachte locatie (BRL9335) €   18,50
Toeslag grond met max. 20 % puin Grond ongedefinieerd van onverdachte locatie vermengd met
maximaal 10% puin (BRL9335)
€     8,00
(Bouw- en sloop)Afval > 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal € 220,50
(Bouw- en sloop)Afval < 50% Sorteer- en recyclebaar materiaal € 257,50
(Bouw- en sloop)Afval licht < 75 kg/m3 - isolatie (EPS/glas-steenwol) € 569,00
(Bouw- en sloop)Afval NIET sorteerbaar en recyclebaar € 312,50
Dakafval Afval bestaande uit of vermengd met riet, stro, dakleer en/of ander dakafval € 312,50
Gips/gasbeton en gipsplaten (gemengd) Gipsblokken, gipsplaten, ytongblokken, gasbeton € 143,00
Autobanden diameter < 700 mm €   18,50 per stuk
Matrassen   €   40,00 per stuk

 

Het minimale factuurbedrag bedraagt € 10,00 per weging.
Acceptatie is ter beoordeling van onze depotbeheerder.

Voor het storten van afvalstoffen die niet hierboven genoemd zijn, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer +31 (0)43 601 12 95.