Alle Projecten

Wiederherstellung A44 - Garzweiler

Wiederherstellung A44 - Garzweiler

01/12/2015

Nabij Tagebau Garzweiler in Jackerath (D) wordt een bestaande autosnelweg binnen enkele jaren omgelegd, zodat de groeve verder kan uitbreiden. De nieuwe snelweg wordt gerealiseerd in een reeds heringericht deel van de groeve.

Lees meer
VDL-Nedcar testheuvel

VDL-Nedcar testheuvel

01/12/2015

Op het terrein bij autoproducent VDL-Nedcar heeft Janssen de bestaande testbaan uitgebreid met een “testheuvel”.

Lees meer
Umicore Eijsden - uitbreiding parkeerplaats

Umicore Eijsden - uitbreiding parkeerplaats

01/12/2015

In opdracht van Umicore Nederland BV voert Janssen Grondverzet en Transport een sanering uit t.b.v. de aanleg van een nieuwe parkeerplaats.

Lees meer
Frijns Industrial Group – Uitbreiding kelder Umicore

Frijns Industrial Group – Uitbreiding kelder Umicore

01/11/2015

Frijns Industrial Group voert in opdracht van Umicore Nederland BV diverse werkzaamheden uit op het terrein van Umicore. Eén van deze werkzaamheden betreft het uitbreiden van een bestaande zinkoven in een te renoveren fabriekshal. Frijns Industrial Group heeft Janssen Grondverzet en Transport B.V. opdracht gegeven om de bestaande betonvloer in te zagen en op te breken.

Lees meer
Nieuwbouw Stallen Cobben

Nieuwbouw Stallen Cobben

01/11/2015

Janssen Grondverzet en Transport verricht in opdracht van de heer D. Cobben het grondwerk t.b.v. de nieuwbouw van kalkoenstallen in Moorveld.

Lees meer
Terreinverharding Lutgens Metaal Maastricht

Terreinverharding Lutgens Metaal Maastricht

01/10/2015

Janssen Group heeft in opdracht van Lutgens Metaal b.v. in Maastricht een betonnen bedrijfsvloer aangelegd inclusief grondwerk en riolering ten behoeve van de terreinafwatering. Het betreft een gewapende vloer van ca. 2000 m2 als uitbreiding van het terrein van de klant.

Lees meer
BORMA terrein

BORMA terrein

01/09/2015

In opdracht van Gamma Holding NV voert Janssen Grondverzet en Transport B.V. diverse werkzaamheden uit op een voormalig fabrieksterrein van ca. 7000 m2 gelegen op het terrein van Ankersmit te Maastricht.

Lees meer
Opschonen regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg

Opschonen regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg

01/09/2015

In opdracht van het Waterschap Roer & Overmaas voert Janssen Grondverzet en Transport jaarlijks diverse grote en kleine klussen uit binnen het beheersgebied van het Waterschap. In het kader van deze samenwerking is het opschonen van de regenwaterbuffer Strabeek te Valkenburg uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten in dit geval het verwijderen en afvoeren van ca. 250 ton slib uit de buffer. Het terrein is bereikbaar gemaakt middels draglineschotten en rijplaten. De slib is vervolgens middels vloeistofdichte vrachtwagens afgevoerd naar een verwerkingslocatie.

Lees meer
4 5 6 7 8 9 10 11