Sanering Villa Via Nova Valkenburg

17/09/2018

In opdracht van de Gemeente Valkenburg a/d Geul voeren wij de saneringswerkzaamheden uit ter plaatse van Villa Via Nova. Het betreft een voormalig parkeerterrein waar diverse verontreinigingen en stortmateriaal uit het verleden aanwezig zijn. Het gebied zal worden herontwikkeld tot woonlocatie. Om het terrein schoon over te dragen aan de nieuwe eigenaren worden ca. 3.500 m3 verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd onder saneringscondities conform BRL 7000.