Bodemsanering Locatie Straat Roermond

04/12/2018

In februari 2018 heeft Janssen Grondverzet en Transport succesvol de tender van Provincie Limburg ten behoeve van het project Bodemsanering Locatie Straat te Roermond doorlopen.

De saneringslocatie bestaat uit een aantal percelen, deels particuliere tuinen alsook landbouwpercelen. Doel van de werkzaamheden is de op deze locatie aangetoonde bodemverontreiniging met Polychloorfenyl (PCB), asbest en zware metalen te saneren. Op basis van historische informatie zijn deze verontreinigingen afkomstig van het gestorte materiaal, zijnde bedrijfsafval van de voormalige Philips fabriek in Roermond zoals houtmot, chemicaliën, papier en mislukt product. Philips Roermond maakte onder andere keramische condensatoren, (kool)weerstanden, fietsdynamo’s en scheerapparaten.

Na gunning is er aanvullend onderzoek uitgevoerd waarna in overleg met de opdrachtgever, toezichthouder en onze milieukundige adviseur een gedetailleerd plan van aanpak is opgesteld.

Gezien de diversiteit en samenstelling van de aanwezige bodem is besloten alle vrijkomende grondstromen apart op locatie in depot te zetten waarna deze wordt gekeurd ten behoeve van afvoer naar erkende verwerkers of stortlocaties. In totaal wordt er ongeveer 20.000 ton verontreinigde grond afgevoerd.

Er is hier gekozen voor een “leeflaag constructie” dat wil zeggen de verontreinigde grond wordt ca. 1 meter ontgraven waarna de percelen weer worden aangevuld met schone grond. Deze schone grond wordt aangevoerd vanaf het verschralingsproject Herkenboscherbroek. Hier worden enkele landbouwpercelen verlaagd ofwel de voedingsrijke teelaarde laag wordt verwijderd zodat er een schraler plas- en draslandschap ontstaat. Janssen Grondverzet en Transport voert ook deze werkzaamheden uit.