Sanering veldwegen bedrijventerrein Maastricht-Eijsden fase 3

18/06/2018

In opdracht van Gemeente Maastricht voeren wij de sanering veldwegen bedrijventerrein Maastricht-Eijsden fase 3 uit. Bij dit nieuwe bedrijventerrein worden veldwegen inclusief bermen (verontreinigd met met name zinkassen) verwijderd en afgevoerd naar BPS Recycling en Bouwstoffen.

Er zullen circa 4.000 m3 grond en funderingsmateriaal onder saneringscondities conform BRL 7000 ontgraven en afgevoerd worden zodat nieuwe bedrijfspercelen "schoon" aan de nieuwe gebruikers kunnen worden overgedragen.