Lopende projecten - Verhuur

Buitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg

01/01/2014

De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken. De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

Lees meer
Avenue 2 - Groene Loper Maastricht (A2-tunnel)

Avenue 2 - Groene Loper Maastricht (A2-tunnel)

01/01/2011

In 2011 is de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht van start gegaan. Het plan zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunten Geusselt en Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door betere verkeersveiligheid en stedelijke vernieuwing van Maastricht-Oost.

Lees meer
Consortium Grensmaas – Bosscherveld, Itteren, Borgharen, Geulle a/d Maas en Trierveld

Consortium Grensmaas – Bosscherveld, Itteren, Borgharen, Geulle a/d Maas en Trierveld

01/01/2008

Rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en ontgrinding. Dat zijn de drie hoofddoelstellingen van het project Grensmaas.

Lees meer
1 2 3 4 5 6 7