RBF Krefelder Strasse Aachen-Soers

09/02/2021

Op het terrein van de rioolwaterzuivering in Aachen-Soers wordt een nieuw waterbekken gebouwd ter uitbreiding van de huidige zuiveringssysteem. Het zal naar verluid het grootste regenwater opvangbekken worden in Duitsland. Het bekken heeft een inhoud van 37.500m3 en een bodemfilter oppervlakte van 15.000m2.

In opdracht van de fa. Dohmen verzorgen wij het grondwerk voor de realisatie van dit Retentionsbodenfilter en de aan- en afvoer van de diverse grondstromen.

Enkele hoeveelheden:

  • 23.500m2 bovengrond ontgraven, deels in depot ter verwerking in het werk, maar grotendeels afvoeren
  • 30.000m2 grondstabilisatie
  • 12.000m3 gestabiliseerde grond ontgraven en inbouwen in grondlichaam
  • 55.000m3 ondergrond ontgraven en vervoeren