Betonpuin recycling

16/12/2020

Het recyclen van betonpuin is sinds enige jaren een vaste activiteit bij BPS Recycling en Bouwstoffen. En draagt op deze manier bij aan het duurzaam hergebruik van bouwstoffen.

Bij het recycleproces wordt het grind gebroken en los gemaakt van het zand en vervolgens wordt het granulaat gezeefd en gewassen. Uiteindelijk ontstaat schoon grind die in kwaliteit dezelfde waarden kent als nieuw gewonnen grind. Het zand wordt vervolgens weer hergebruikt bij de productie van betonklinkers.