Janssen Group: Uw professioneel partner voor bodemsaneringen

Het saneren en opschonen van bodem vereist vakmanschap en is een puur specialisme. Ook ver doorgevoerde grondonderzoeken geven lang niet altijd volledig inzicht in welke materialen de grond vervuilen en in welke mate deze is vervuild. De combinatie van kennis, het kunnen verzorgen van grondonderzoeken en het in eigen beheer beschikken over de juiste machines en eigen grondbank maakt ons tot een professioneel partner voor bodemsaneringen.

Je kunt tenslotte niet in de grond kijken. De geschiedenis van het gebied en de activiteiten die er plaatsvonden zijn veelal leidend wanneer het gaat om het inschatten van de mate van vervuiling. Het blijft een kwestie van inschatten wat men tegenkomt. Wij maken vervolgens het onderscheid, door flexibel in te spelen op afwijkende situaties in de uitvoering.

Eigen grondonderzoeken

Op basis van de door derden gedane grondonderzoeken maken wij alvorens aan de slag te gaan, onze eigen analyses van hetgeen we verwachten tegen te komen. Vanuit onze kennis geven we naar de opdrachtgever toe nauwgezet aan wat volgens de wet- en regelgeving wel en niet is toegestaan.

Duidelijke communicatie over plan van aanpak

Gedane onderzoeken worden op de juiste wijze geïnterpreteerd en naar gehandeld. Het plan van aanpak wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd met opdrachtgever en/of andere betrokkenen. In een open en transparante communicatie met zowel opdrachtgever als omgeving wordt duidelijk aangegeven wat men wel en niet mag en kan verwachten. Ook wat mogelijke overlast betreft.

Selectie van verontreinigde gronden

Tijdens de uitvoering worden afgegraven en verontreinigde gronden geselecteerd naar grond die op het project in depot wordt opgeslagen voor hergebruik en grond die wordt afgevoerd voor reiniging om mogelijk later als schone grond in hetzelfde of in een ander project te worden hergebruikt. Het gesaneerde perceel wordt volledig naar wens van de opdrachtgever opgeleverd, in veel gevallen door het ophogen van het gebied met schone grond.

Totale uitvoering in één hand

Naast alle hedendaagse kennis rond onderzoeken en wet- en regelgeving beschikken wij over een compleet eigen range aan vrachtauto’s, graafmachines, etc. om de uitvoering volledig in eigen beheer te realiseren, zonder tussenkomst of zonder het inhuren van materieel van derden. Dat maakt ons tot een professioneel en betrouwbaar partner, die snel kan handelen.

Certificering

Wij beschikken over alle benodigde certificeringen o.a. BRL7000 protocol 7001 en 7004. Daarnaast beschikt onze grondbank BPS Recycling en Bouwstoffen over de certificaten BRL7500 (grondreiniging) en BRL9335. Onze medewerkers onder wiens leiding de saneringen uit worden gevoerd zijn R-DLP (geregistreerd Deskundige Leidinggevende Projecten). Indien gewenst kan worden gezorgd voor tussenopslag van sterk verontreinigde grond op een eigen vergunde inrichting. Voor de veiligheid van onze medewerkers beschikken wij o.a. over een decontaminatie-unit, waar medewerkers zich na hun werk kunnen wassen en omkleden, alvorens huiswaarts te gaan.

Lees hier meer over een een aantal door Janssen uitgevoerde saneringsprojecten:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Aanneming via telefoonnummer +31 (0)43 363 11 80 of via e-mail calculatie@janssen-group.com.

sanering
sanering Villa Nova Valkenburg sanering Straat Roermond sanering Sint Geertruid