Zuid-Limburg Bereikbaar

Het Maastrichtse familiebedrijf Janssen Group timmert in heel Zuid-Limburg aan de weg. Nieuwe tunnel door Maastricht? Moderne buitenring om Parkstad? Fundering of riolering aanpakken? De machinisten van Janssen Group brengen het in orde. Hoe meer werk verzet wordt, hoe meer brandstof nodig is. Met de nieuwe generatie Janssen aan het roer, wordt daar door een groene bril naar gekeken. Wat kan duurzamer? Zuid-Limburg Bereikbaar gaat daar vanaf 2020 met concrete acties aan bijdragen.

Veranderende wereld

Denk je aan Janssen Group, dan zie je meteen de grote gele machines en vrachtwagens voor je. Al drie generaties wordt daarmee grond verzet. “Door de jaren heen komt de focus op andere dingen te liggen,” vertelt directeur Christian Janssen. “De grote opgave voor het klimaat beïnvloedt ons werkgebied. Zo zien we minder toekomst in groeves afgraven, maar juist wel kansen in recycling van bouwmaterialen. En zijn onze duizenden rijplaten voor tijdelijke wegen nu ook in trek tijdens grote bouwprojecten. Door de verharding bespaart zwaar materieel immers veel brandstof.”

Logistiek partner

Zuid-Limburg Bereikbaar wil bedrijven inspireren en stimuleren om samen over te gaan tot actie. Voor Janssen Group was dat de reden om voor samenwerking te kiezen. “Waar mogelijk nemen we de duurzamere optie. Als logistiek partner van Zuid-Limburg Bereikbaar blijven we makkelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We kunnen sparren en krijgen ook concrete hulp. Zo gaan we op vrijdag 6 maart een actie doen om banden op spanning te brengen. We kijken dan niet alleen naar onze bedrijfswagens en vrachtwagens, maar ook naar onze kranen, walsen en dumpers. Te zachte banden verbruiken meer brandstof en veroorzaken meer omgevingslawaai.”

2.000.000 liter brandstof

“De opbouw van onze uurprijs wordt voor een vijfde bepaald door brandstof. We gebruiken 2.000.000 liter brandstof per jaar. Dat kunnen we omlaag brengen door te kijken naar onze bedrijfsvoering. Voorheen reden al onze chauffeurs op vrijdag naar kantoor om hun urenbriefje in te leveren. Dat kan nu via een app. Minder gereden kilometers dus. De kilometers die we wel rijden, kunnen vaak ook schoner. Net als het nieuwe rijden voor auto’s, is er voor bouwmachines het nieuwe draaien. Daar organiseren we regelmatig trainingen over. En we vragen onze chauffeurs hun lege vrachtwagen af te dekken. Dat scheelt weer. Onze machines zijn uitgerust met een boordcomputer, dus we kunnen sturen op actuele gegevens over het verbruik.”

Duurzaam of goedkoop

“Ook met schonere brandstof, kunnen we veel CO2 besparen. Er is synthetische diesel op de markt onder de naam HVO. Die is zuiniger, maar helaas ook nog veel duurder. Dat stelt ons soms voor een lastig dilemma. Als we alles zo duurzaam mogelijk doen, verliezen we aanbestedingen op prijs. Wij zouden heel graag zien dat de overheid meer stuurt op duurzaamheid. De CO2-prestatieladder is daar een goed instrument voor. Dat zouden overheden veel vaker moeten inzetten bij aanbestedingen. Tenslotte zijn zij de grootste opdrachtgever in de regio in ons werkgebied. Als zij vragen om duurzame bouwmethoden, kunnen we in deze traditionele sector echt stappen maken.”

Hoe groen worden die gele machines? 

“Er is nog zo veel mogelijk. Nu willen we nog tanken met schonere brandstof, maar de stap naar een elektrisch wagenpark wordt de komende jaren ook steeds kleiner. Met de CO2-pretatieladder als aanjager hebben we al veel kunnen verduurzamen. Zuid-Limburg Bereikbaar gaat ons daar dit jaar ook nog verder in helpen. We stoppen daar graag tijd en energie in.”

Zuid-Limburg Bereikbaar