Lopende projecten

Erkelenz - Keyenberg Sportplatzanlage

Erkelenz - Keyenberg Sportplatzanlage

20/04/2020

In opdracht van Martin Wurzel Baugesellschaft GmbH voert Janssen Group GmbH het grondwerk uit ten behoeve van de realisatie van een tweetal nieuwe sportvelden in Erkelenz. Het betreft één kunstgrasveld en één natuurgrasveld.

Lees meer
Erosiemaatregelen Grondwal Nrd - AV MAA

Erosiemaatregelen Grondwal Nrd - AV MAA

30/03/2020

In opdracht van Land Development Aviation Valley Maastricht C.V. heeft Janssen Grondverzet en Transport de aanwezige grondwal aan de Noordzijde van het nieuwe industriegebied hersteld.

Lees meer
Opbouw kleibulten Steenfabriek Beek – Vandersanden

Opbouw kleibulten Steenfabriek Beek – Vandersanden

02/03/2020

Voor onze opdrachtgever Steenfabriek Beek, onderdeel van Vandersanden, worden wij regelmatig gevraagd om het opbouwen van hun kleibulten te verzorgen.

Lees meer
Meerjarig contract asfalttransport APK Wegenbouw

Meerjarig contract asfalttransport APK Wegenbouw

02/03/2020

De eerste tonnen asfalt voor APK Wegenbouw zijn een feit.

Van APK Wegenbouw hebben wij het meerjarig contract gegund gekregen voor het asfalttransport en het vervoer van hun asfaltsets.

Lees meer
Baggeren beekbodem de Jeker Maastricht

Baggeren beekbodem de Jeker Maastricht

01/02/2020

In opdracht van Waterschap Limburg voert Janssen Grondverzet en Transport b.v. baggerwerk beekbodem Jeker in Maastricht uit.

Lees meer
49 Woningen Vonderstraat Schinnen

49 Woningen Vonderstraat Schinnen

11/11/2019

In opdracht van Heijmans woningbouw voert Janssen Grondverzet en Transport b.v. het grondwerk incl. complete infra uit voor het werk 49 Woningen Vonderstraat Schinnen.

 Dit werk bestaat uit het grondwerk t.b.v. funderingen woningen als ook het grondwerk, rioolwerk en bestratingswerk t.b.v. de complete infra rondom deze woningen. De woningen zullen na gereedkomen van de werkzaamheden door Heijmans worden opgeleverd aan ZO wonen de openbare infra zal worden overgedragen aan de gemeente Beekdalen.

Lees meer
Flugplatz AC-Merzbrück

Flugplatz AC-Merzbrück

25/10/2019

In opdracht van een van onze vaste Duitse opdrachtgevers is Janssen Group GmbH eind oktober van start gegaan met het grondwerk ten behoeve van de uitbreiding van Flugplatz AC-Merzbrück.

Lees meer
L364 Beseitigung BÜ Geilenkirchen

L364 Beseitigung BÜ Geilenkirchen

01/09/2019

In opdracht van een van onze vaste Duitse opdrachtgevers realiseren wij een 2 tal landhoofden.

Deze landhoofden vormen de basis voor een in later stadium te realiseren kunstwerk over de drukke spoorverbinding Aken – Düsseldorf.

Lees meer
2 3 4 5 6 7 8