Erosiemaatregelen Grondwal Nrd - AV MAA

30/03/2020

In opdracht van Land Development Aviation Valley Maastricht C.V. heeft Janssen Grondverzet en Transport de aanwezige grondwal aan de Noordzijde van het nieuwe industriegebied hersteld.

De herstelwerkzaamheden houden in dat de taluds hergeprofileerd worden om deze vervolgens te bekleden met erosiematten ter bevordering van de begroeiing met gras en hierdoor voorkomen van het ontstaan van uitspoelingen in de toekomst. Eveneens is er aan de onderzijde van de wal een nieuw onderhoudspad aangelegd.

AV MAA
AV MAA AV MAA AV MAA AV MAA AV MAA AV MAA AV MAA AV MAA