Aardappelloods Van Hoven in Cadier en Keer

30/03/2017

In opdracht van Van Hoven Agro voeren wij het grondwerk uit voor de nieuwbouw van een aardappelopslagloods en de verhardingen rondom.

Het betreft voornamelijk het ontgraven, vervoeren en verwerken van 15.000 m3 grond. Tevens het aanbrengen van grondverbetering door middel van bekalken (2,40m diep ca. 6.500 m2), het aanbrengen van verhardingen en funderingslagen (ca. 7.500 m2) en een grondwal. Tenslotte voeren wij de overige bijkomende werkzaamheden uit, zoals het aanleggen van keerwanden en rioleringen.