Waterschap Roer en Overmaas - Stapelwerk / profielonderhoud Schin op Geul

14/10/2016

 In opdracht van Waterschap Roer en Overmaas voert Janssen Grondverzet en Transport B.V. jaarlijks diverse werkzaamheden uit. Een van deze projecten is prachtig gelegen in Schin op Geul.

De opdracht omvat ca. 600 ton stapelwerk (grèsstenen afmeting 500-1500 kg), het verwijderen van de aanwezige slibafzetting en het leveren en aanbrengen van ca. 150 ton stortsteen (40-200 kg).

SG
SG4 SG3 SG2