Frijns Industrial Group – Uitbreiding kelder Umicore

01/11/2015

Frijns Industrial Group voert in opdracht van Umicore Nederland BV diverse werkzaamheden uit op het terrein van Umicore. Eén van deze werkzaamheden betreft het uitbreiden van een bestaande zinkoven in een te renoveren fabriekshal. Frijns Industrial Group heeft Janssen Grondverzet en Transport B.V. opdracht gegeven om de bestaande betonvloer in te zagen en op te breken.

Er dient een Berliner-keerwand gerealiseerd te worden om vervolgens tot een diepte van ca. 3,2 m te ontgraven. Vrijkomende grond dient allereerst in containers tijdelijk in depot gereden te worden. De grond wordt bemonsterd en zal in een later stadium naar een erkend verwerker afgevoerd worden.

Alle ontgravingswerkzaamheden en het aanbrengen van de Berliner-keerwand dienen onder saneringscondities uitgevoerd te worden.

Frijns4
Frijns2 Frijns5