Umicore Eijsden - uitbreiding parkeerplaats

01/12/2015

In opdracht van Umicore Nederland BV voert Janssen Grondverzet en Transport een sanering uit t.b.v. de aanleg van een nieuwe parkeerplaats.

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen:

  • Het treffen van maatregelen conform de BRL 7000, zoals inrichten van het werkterrein en het toepassen van benodigde filters en PBM’s
  • Ontgraven, afvoeren en storten van verontreinigde grond
  • Leveren en aanbrengen van funderingsmateriaal
  • Aanbrengen bestrating t.b.v. nieuwe parkeerplaats
Umicore2
Umicore1