Buitenring Parkstad Limburg

01/01/2014

De Buitenring wordt een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen deel van uitmaken.

De autoweg bestaat straks uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid buiten de bebouwde kom wordt 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

De aanleg van in feiten en cijfers

  • Totale lengte 26 km
  • Nieuwe aansluiting op de A76 ter hoogte van Nuth
  • 2 rijbanen met elk 2 rijstroken, geen vluchtstroken
  • Maximale snelheid 100 km/u, bij Natura 2000 gebieden Brunssummerheide en Geleenbeekdal 80 km/u
  • 14 kilometer aanpassen bestaande wegen
  • 12 kilometer nieuw aan te leggen wegen
  • 39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)
  • 25 geluidswerende voorzieningen (geluidswal/scherm)
  • 3 grote en 32 kleine faunatunnels
  • 1 ecoduct (oversteekplaats dieren) ter hoogte van Brunssummerheide

Janssen is sinds de start in Februari 2014 betrokken bij dit 2e megaproject in Limburg. Dagelijks zijn diverse machines en vrachtwagens aan het werk op het 26 km lange tracé.

Voor meer informatie over dit project, ga naar www.buitenring.nl.