Nevengeul Stadsweide Roermond

01/04/2013

Medio 2011 heeft Janssen Grondverzet samen met Strukton Civiel Zuidoost uit Weert als Combinatie Weide Maas het project Nevengeul Stadsweide Roermond in opdracht gekregen. Na een lange voorbereiding is de daadwerkelijke uitvoering in April 2013 gestart.

Het project is een design- and constructopdracht van Dienst Landelijk Gebied. In dit UAV-gc 2005 contract zijn wij als de combinatie verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, het vergunningentraject, de realisatie en het beheer.

Reeds in de tenderfase hebben wij ons als combinatie sterk gemaakt door innovatieve oplossingen te bedenken. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, gezien de gunning afgelopen najaar 2011.

Het betreft een 93 ha groot gebied. De nevengeul komt op de oostelijke oever van de Maas iets ten noorden van Roermond, naast de stuw bij Leeuwen.

De nevengeul Stadsweide Roermond bestaat uit een 2.400 meter lange beek die om de stuw in Roermond heen loopt. Door de geul stroomt permanent water van het bovenste naar het onderste stuwpand. In principe wordt de geul na de realisatie vrij gelaten om zichzelf verder te vormen. De hoeveelheid water die door de geul stroomt wordt geregeld door een inlaatwerk.

Enkele belangrijke onderdelen van dit project:

  • Bouwsom ca. € 1.500.000,-
  • Grondverzet ca. 100.000 m3
  • Regelbare inlaatconstructie, inclusief vispassage
  • 3 zinkerconstructies t.b.v. duikers uit PE Wikkelbuizen rond 1200 mm
  • 1.000 ton Stapelsteen en Stortsteen
  • Stapelmuren: ca. 200 ton
  • Uitlaatconstructie op de maas van ca. 500 m2 basalton elementen
  • 400 m2 wegen en paden
  • Terreininrichting: ca. 1.000 m afrastering en 50 ha verruigd grasland
Nevengeul 1
Nevengeul 1.1 Nevengeul 2 Nevengeul 3 Nevengeul 4 Nevengeul 5 Nevengeul 6 Nevengeul 7