Groot onderhoud N278 Gulpen

01/09/2014

Onlangs heeft de Provincie Limburg het Groot Onderhoud aan de Rijksweg N278 te Gulpen gegund aan KWS Infra bv. KWS heeft in het voortraject Janssen Group benaderd om als grondverzetspecialist & partner haar input te leveren voor dit EMVI project. De werkzaamheden omvatten het onderhoud in diverse fases aan de verhardingen (rijbaan en trottoirs) vanaf de kruising met de Molenweg tot aan de Wittemer Allee.

Janssen schakelde voor dit werk haar Janssen Beatrix Port Services in voor de tijdelijke op- en overslag van de vrijkomende materialen en de te leveren bouwstoffen.

Het project bestaat voor Janssen uit de volgende werkzaamheden:

  • Transport van uitkomend freesasfalt en asfaltschollen ca. 9.000 ton.
  • Ontgraven van het cunet in verschillende grondstromen; Stol, kasseien, leem, uitkomend menggranulaat, zand. Deze stromen worden apart afgevoerd. In totaal zal er ruim 20.000 m3 worden ontgraven.
  • Inbouwen van zand voor zandbed ca. 11.000 m3.
  • Profileren van cunetzand tot op 2 cm nauwkeurig m.b.v. GPS.
  • Inbouwen van betongranulaat ca 10.000 ton.
  • Profileren van 20.000 m2 betongranulaat op +/- 1 cm nauwkeurig m.b.v. laadschop met dozerbord en Total Station.
  • Alles bij elkaar vertegenwoordigen deze werkzaamheden een omzet van ca. € 1.200.000,-.
N278 Gulpen 1
N278 Gulpen 1.1 N278 Gulpen 2 N278 Gulpen 3 N278 Gulpen 4 N278 Gulpen 5 N278 Gulpen 6 N278 Gulpen 7 N278 Gulpen 8 N278 Gulpen 9 N278 Gulpen 10 N278 Gulpen 11 N278 Gulpen 12 N278 Gulpen 13 N278 Gulpen 14