Zorgcentrum Klein Nullet

01/11/2014

Van Wijnen Sittard heeft Janssen Grondverzet de opdracht verleend voor het grondwerk voor de nieuwbouw van Zorgcentrum Klein Nullet te Kerkrade.

De opdracht omvat het realiseren van de bouwplaatsinrichting, het ontgraven van de bouwput ca. 15.000 m3 incl. afvoeren van deze vrijkomende grond. Ten behoeven van het zekerstellen van dicht langs de bouwput gelegen kabels & leidingen diende er een tijdelijke grond kerende constructie te worden aangebracht. De bouwsom bedroeg ca. € 210.000,-.

Onderdeel van de opdracht was eveneens het verwijderen van een aangetroffen bodemverontreiniging, deze werkzaamheden zijn conform BRL7000 protocol 7001 uitgevoerd.

Klein Nullet 1
Klein Nullet 1.1 Klein Nullet 2 Klein Nullet 3 Klein Nullet 4 Klein Nullet 5 Klein Nullet 6 Klein Nullet 7