Nieuwbouw Vogten Staal Maastricht

11/12/2023

Janssen Group zorgt voor een solide fundament

In opdracht van Wijnen Bouw Someren BV hebben we alle grondwerkzaamheden en infrastructuur mogen uitvoeren voor de nieuwbouw van Vogten Staal in Maastricht. Het project is in december 2021 gestart en in september 2023 opgeleverd.

Doordat we vroeg in het traject zijn betrokken hebben we de kennis en kunde van verschillende disciplines van ons bedrijf kunnen inzetten.


De werkzaamheden zijn uitgevoerd in verschillende fases:

 • Sanering en bouwrijp maken van het terrein
 • Grondwerkzaamheden en grondverbeteringen voor de funderingen
 • Aanbrengen van funderingen en werkvloeren
 • Ontgraven van de funderingen van de machinelijnen
 • Aanleg van alle bestrating met bijbehorende riolering, inspectieputten en aansluiting op het kanaal middels duikers
 • Aanbrengen van de fundering van het buitenterrein en verhardingen in de hallen

De nieuwbouw van Vogten Staal is een groot project met een omvang van maar liefst 55.000 m².


Wij zijn trots op de geleverde bijdrage aan dit succesvolle project.

Tot slot enkele kengetallen welke de omvang goed illustreren:

 • 16.000 m3 grond ontgraven
 • 25.000 ton grond afvoeren
 • 7.000 m3 grondverbetering
 • 40.000 m2 fundering inbouwen en profileren
 • 15.500 m2 fundering opschonen
 • 935 m betonriool
 • 29 stuks rioolputten
 • 75 stuks straat- en combinatiekolken
 • 325 m industrie goot
 • 13.618 m2 triloc stenen
 • 7.000 m2 stelconplaten
 • 1.500 m banden/ opsluitingen
 • 1.250 m mantelbuis