Bovenafdichting stortplaats Schinnen

01/03/2015

In opdracht van Attero zal Janssen Grondverzet de profilering en definitieve afdichting verzorgen van het laatste gedeelte van de voormalige stortplaats te Schinnen.

Hierbij is Janssen hoofdaannemer en draagt zorg voor de profilering van de huidige afvalberg en brengt daarop een steunlaag aan. Hierna wordt door nevenaannemers Trisoplast en Cofra de minerale en synthetisch afdichting aangebracht. Vervolgens werkt Janssen het geheel af met een leeflaag van schone grond, waarna het geheel zal worden ingezaaid en deels beplant.

Onderdeel van het project is eveneens het aanbrengen van een zgn. Multriwell systeem. Dit betreft een stelsel van verticale en horizontale geperforeerde leidingen waarmee stortgassen kunnen worden onttrokken uit het afval. Dit gas zal een turbine aandrijven ten behoeve van het opwekken van stroom.

 Om een idee te geven van de werkzaamheden, bij deze een korte opsomming:

  • Bouwsom ca. € 950.000,-
  • Herschikken afval ca. 22.500 m3
  • Aanbrengen steunlaag van AEC bodemassen/Asfaltgranulaat ca. 30.000 m3
  • Profileren afval en steunlaag ca. 100.000 m2
  • Aanbrengen leeflaag ca. 80.000 m3
  • Aanbrengen riolering, Infiltratieriool, Drainleidingen, Gasdrain en Gasverzamelleidingen en diverse putten ca. 7 km
  • Gestuurde Boring (HDD) ca. 400 m1
  • Diverse bijkomende inrichtingswerkzaamheden zoals bestratingen en groenvoorzieningen
Stortplaats Schinnen 1
Stortplaats Schinnen 1.1 Stortplaats Schinnen 7 Stortplaats Schinnen 6 Stortplaats Schinnen 8 Stortplaats Schinnen 9 Stortplaats Schinnen 10 Stortplaats Schinnen 11 Stortplaats Schinnen 12 Stortplaats Schinnen 13 Stortplaats Schinnen 2 Stortplaats Schinnen 3 Stortplaats Schinnen 4 Stortplaats Schinnen  5