Aanpassen talud toerit A76 Schinnen

06/05/2020

In opdracht van BPL-wegen hebben wij het talud van de toerit naar de A76 Schinnen hersteld. Als gevolg van het extreem natte najaar was het aanwezige talud voor een heel groot deel uitgezakt.

Wij hebben allereerst de aanwezige taludbekleding verwijderd en zijdelings in depot gezet. Na het verbeteren van deze vrijgekomen grond middels het aanvoeren van droge grond en het toevoegen van een bodemstabilisatiemiddel is vervolgens de taludbekleding opnieuw opgebouwd en afgewerkt.

Tenslotte is deze ingezaaid middels hydroseeding om zo snel mogelijk begroeiing te krijgen op dit talud en verzadiging met uitspoelingen tot gevolg te voorkomen.

A76
A76 A76 A76 A76 A76