BPS recyclet betonpuin sluis Limmel

28/11/2017

Het recyclen van het betonpuin van de voormalige sluis bij Limmel was voor onze dochteronderneming BPS Recycling en Bouwstoffen een ideale gelegenheid om een bijdrage te leveren aan het duurzaam hergebruik van bouwstoffen en te laten liet zien het recyclingproces volledig in eigen beheer te kunnen uitvoeren.

Hergebruik van materialen is een actueel thema binnen de politiek. Green Deal, een samenwerkingsverband van twintig partijen binnen de Nederlandse bouwwereld op het gebied van verduurzaming van de volledige betonketen, heeft als einddoel een 100% duurzame betonketen te realiseren in 2050. Deze ambitie is uitgewerkt in een definitiedocument en inmiddels zijn de eerste afspraken ("Concreet 1.0") gemaakt.

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal. De productie ervan veroorzaakt mondiaal circa 5% van (menselijke) CO2-emissies. In Nederland is die uitstoot al aanzienlijk lager. Bedrijven binnen de betonketen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sector en het verminderen van de milieueffecten. Nieuw beton maakt men voortaan in principe van oud beton, is de visie binnen Green Deal.

Sloop sluis Limmel

Een aansprekend voorbeeld is de sloop en herbouw van de sluis bij Limmel, waar BPS Recycling en Bouwstoffen alle betonafval verwerkte tot gerecycled grind om dit vervolgens aan te bieden bij de regionale betoncentrales. Uit onderzoek blijkt dat gerecycled grind over dezelfde kwaliteiten beschikt als nieuw gedolven grind.

Recycling betonpuin

BPS ontving het betonafval per schip op haar eigen opslag en recyclelocatie in Maastricht. Bij het recycleproces wordt het grind gebroken en los gemaakt van het zand en vervolgens wordt het granulaat gezeefd en gewassen. Uiteindelijk ontstaat het schone grind die in kwaliteit dezelfde waarden kent als nieuw gewonnen grind. In totaal ging het om 15.000 ton betonafval dat door BPS Recycling en Bouwstoffen werd verwerkt tot ‘nieuw grind’.