Doorsteken A2 Oost Maarland

17/11/2017

In opdracht van Rasenberg Infra hebben wij het grondwerk uitgevoerd van twee tijdelijke doorsteken in de A2 t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de A2. Deze werkzaamheden moesten in verband met de planning van onze opdrachtgever in de nacht uitgevoerd worden.

Ons dochterbedrijf BPS Recycling & Bouwstoffen heeft hierbij ondersteund met de tijdelijke opslag van de uitkomende grond, levering en inname van menggranulaat en het accepteren van het vrijkomende asfalt.

Het werk bestond in hoofdlijnen uit twee fases:

Fase 1:

  • grondwerk t.b.v. tijdelijke verhardingen
  • tijdelijk in depot plaatsen van de grond
  • leveren en aanbrengen van menggranulaat (ca. 4000 m2)
  • profileren van funderingen

Fase 2:

  • afvoeren en storten uitkomend asfalt
  • verwijderen en afvoeren menggranulaat
  • laden transport en verwerken grond uit depot van doorsteken.

Het werk werd tijdig opgeleverd conform planning van onze opdrachtgever en Rijkswaterstaat.

A2
A2 A2 A2 A2