Grondwerk Bauvorhaben windpark Heinsberg - Randerath

13/06/2017

Voor een Duitse klant voert Janssen Group GmbH het grondwerk uit voor een 8-tal windmolens in Heinsberg – Randerath (D). 

Voor iedere windmolen wordt de grond ter plaatse van het toekomstige fundament ontgraven en op het nabijgelegen perceel verwerkt en wordt er aangeleverd funderingsmateriaal ingebouwd. Naast het grondwerk voor de funderingen realiseert Janssen ook het grondwerk voor de aanliggende trafostations inclusief de bekabeling.