BPS wint aanbesteding Gemeente Maastricht

“Wij kennen BPS als een partij met een juiste aanpak en transparante afhandeling”

BPS Recycling en Bouwstoffen heeft de gunning verworven van de gemeente Maastricht voor de komende twee jaar (met een optie tot verlenging van nog twee jaar) voor het verwerken van alle vrijkomende minerale stromen. Jaarlijks zullen in totaal 32.000 ton grond, 3.500 ton teerhoudend asfalt, 1.500 ton teervrij asfalt en 13.500 ton bouwstoffen worden verwerkt.

Het gaat om zowel schone als verontreinigde grond en puin. BPS Recycling gaat op hun locatie in Maastricht de verwerking en de overslag uitvoeren. Naast de overslag van en het storten van onverwerkbare stromen betekent dit voor BPS Recycling een continuering van de werkzaamheden zoals ze die al regelmatig voor de gemeente Maastricht uitvoeren.

Industriële verleden van Maastricht

Emiel Helgers, coördinator grond en afvalstromen van de gemeente Maastricht over deze aanbesteding: “Maastricht is een oude stad en gezien het industriële verleden met onder andere keramische-, zink en baksteenindustrie, vond door de jaren heen een aanzienlijke verstoring van de bodem plaats. Deze is daardoor in grote delen van de gemeente zowel chemisch als fysisch verontreinigd geraakt. Bij de uitvoering van de vele ontwikkelingen die de stad doormaakt komen deze materialen vrij. Indien deze niet kunnen worden hergebruikt dan dienen deze te worden afgevoerd naar een erkend acceptant. De afvoer van die materialen is aan regels gebonden waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de juiste afvoer van de overtollige bouwstoffen, grond en asfalt.”

Europese aanbesteding

“Nieuwe Europese aanbestedingsregels vragen van ons werkzaamheden te clusteren en omdat we daarmee boven de gestelde aanbestedingsgrenzen komen, dienen we deze Europees aan te besteden. In dit geval betrof het zelfs een gezamenlijke aanbesteding met de gemeente Heerlen waarbij we werden ondersteund door het 'Shared Service Center - Zuid-Limburg'. Zowel de gemeente Heerlen als de gemeente Maastricht heeft de opdracht verdeeld in drie percelen (licht verontreinigde grond, matig tot sterk verontreinigde grond & bouwstoffen en asfalt). In de aanbesteding hebben we een transportclausule meegenomen om straks niet zand en puin naar Groningen te hoeven transporteren”, aldus Helgers.

De beste aanbieding

Van de drie inschrijvers bleek BPS Recycling en Bouwstoffen de beste aanbieding te hebben voor de percelen van de gemeente Maastricht waardoor zij de gunning van alle drie de percelen uit de aanbesteding verwierven. “Wij kennen BPS als partij waar we al vaker mee hebben samengewerkt en altijd erg tevreden zijn over hun professionele aanpak en administratieve afhandeling. Alle afgevoerde materialen worden keurig gerapporteerd en continue inzichtelijk. Zonder afbreuk te doen aan andere partijen, die ook goed zouden zijn, hebben we met BPS absoluut een juiste partij om mee samen te werken”, aldus Emiel Helgers.