Certificaten

Kwaliteit, veiligheid en milieu staan binnen onze organisatie in een hoog vaandel. Ons beleid hierin wordt ondersteund middels vastlegging en certificering conform de NEN-EN-ISO 9001 en VCA **.

BRL 7000

Wij zijn in het bezit van het certificaat voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met conventionele methoden (protocol 7001) en het uitvoeren van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem (protocol 7003).

 > Download hier het BRL 7000 certificaat Janssen

 Keurmerk Bodembeheer BRL 7500.JPG Description
   

BRL 7500

Beatrix Port Services B.V. is erkend voor de werkzaamheid ‘Bewerking van verontreinigde grond of baggerspecie’ voor de volgende verrichtingen: SIKB 7500-7510 – Procesmatige ex-situ reiniging van grond en baggerspecie.

 > Download hier het BRL 7500 certificaat Beatrix Port Services

 Keurmerk Bodembeheer BRL 7500.JPG Description
   

BRL 9335

Janssen Grondverzet en Transport B.V. is gecertificeerd voor het produceren van samengestelde grondproducten conform protocol 9335-4. 

Daarnaast is Beatrix Port Services B.V. een door Bodem+ erkende verwerker. Daartoe is het NL-BSB productcertificaat BRL 9335-1 ‘Grond’ behaald. Dit certificaat staat voor milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 > Download hier het BRL 9335 certificaat Janssen

> Download hier het BRL 9335 certificaat Beatrix Port Services

 Logo BRL 9335.JPG Description
   

ISO 9001:2008

Wij hebben aangetoond te beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm.

> Download hier het ISO 9001:2008 certificaat Janssen

> Download hier het ISO 9001:2008 certificaat Beatrix Port Services

 ISO-9001.png Description
   

VCA**

Wij beschikken over een VCA-systeem voor het realiseren van veiligheidsbeheersing conform de richtlijnen voor het uitvoeren van GWW en B&U werken, het uitvoeren van Bodemsaneringswerken, het laden, lossen en transporteren van grond- en bouwstoffen, het winnen van leem, zand en grind en het bedienen van grondverzetmachines t.b.v. verhuur. 

 > Download hier het VCA** certificaat Janssen

 vca_logo.jpg Description